Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren.  Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!


Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de Knmt.de beroepsvereniging waar wij bij zijn aangesloten. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kostenloos tussen u en ons bemiddelen, met als doel een oplossing te vinden.


Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunktionaris niet uitkomt, kunt u voor 75 euro een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg.Dan wordt uw klacht door een commissie van 5 deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft u een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadenvergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.


Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT

vinden.